Vilka är de optimala förutsättningarna för solceller på taket?

Att installera solpaneler på taket är ett utmärkt sätt att dra nytta av solens obegränsade och förnybara energi. Men för att maximera effektiviteten och investeringens lönsamhet är det dock viktigt att solcellerna placeras under optimala förhållanden.

Det finns en rad faktorer som lutning, riktning, skuggning och klimat påverkar hur mycket solenergi som kan omvandlas till elektricitet. Genom att noggrant utvärdera takets utformning och lokala förutsättningar kan man identifiera den bästa placeringen för solcellsanläggningen.

Taklutning och riktning

Takets lutning påverkar direkt hur mycket solenergi som kan absorberas under olika tider på året. En lutning på mellan 30 och 40 grader anses vara ideal för att maximera elproduktionen i de flesta svenska förhållanden. Detta beror på att en sådan vinkel erbjuder en bra balans mellan att fånga upp direkt solljus under sommarmånaderna och att effektivt fånga upp lågt stående sol under vintermånaderna.

När det gäller riktning är tak som pekar mot syd ofta att föredra eftersom de får mest sol under dagen vilket leder till högre årlig produktion av solenergi. Tak som är riktade mot sydöst eller sydväst är också fördelaktiga och kan ge en bra energiproduktion.

För husägare som vill optimera energiproduktionen under morgon- och kvällstimmarna då hushållets energianvändning vanligtvis är som högst kan dock en östlig eller västlig riktning vara mer lämplig. Dessa riktningar kan bidra till att solcellerna producerar mer energi när det verkligen behövs som mest.

Nylagt tak

Att installera solceller på ett nylagt tak är ofta det mest fördelaktiga tillfället. Ett nytt tak garanterar att underlaget är stabilt och redo för installation av solceller utan risk för omedelbara reparationsbehov.

Om du planerar att installera solceller är det klokt att först säkerställa att taket är i toppskick. Ett nylagt tak minskar risken för att du behöver utföra kostsamma takreparationer eller ett takbyte under solcellernas förväntade livslängd. Dessa åtgärder kan annars kräva att solcellerna temporärt demonteras vilket kan påverka både kostnader och effektivitet negativt.

Vi rekommenderar starkt att man tar hjälp av en takläggare (exempelvis en takläggare Järfälla) om man planerar att genomföra en takrenovering innan man sätter upp solceller – eller bara i allmänhet funderar på att rusta upp taket. Då säkerställer man att taket är i bra skick och att arbetet utförs av någon som är både kunnig och har erfarenhet av den typen av jobb.

Fritt från skuggning

Skuggor från träd, skorstenar, andra byggnader eller till och med från andra delar av samma tak kan markant minska solcellernas effektivitet. Ett skuggfritt läge säkerställer att solcellerna får maximal exponering för solen under hela dagen vilket kan göra stor skillnad för att anläggningen ska kunna generera så mycket energi som möjligt.

En noggrann analys av takets omgivningar är viktig innan installationen genomförs. Detta innebär att man tar hänsyn till alla potentiella hinder som kan skugga solcellerna vid olika tider på dagen och årstider. Även små mängder skugga kan resultera i avsevärt minskad produktion av elektricitet.