Vad kostar det att dränera en bostad?

Kostnaden för dränering av en fastighet beror på fastighetens storlek, typ och skick av dräneringssystemet samt eventuella reparationer som kan vara nödvändiga under arbetes gång. 

Dränering innebär att leda bort överskottsvatten från marken runt en byggnad för att förhindra fuktskador och förbättra husets livslängd. Det finns olika typer av dräneringssystem som kan användas och valet av system kommer i allra högsta grad påverka den totala kostanden för dräneringen.

Men vad kostar det egentligen att dränera ett hus och vilken typ av dränering är mest lämplig för just ditt hus? Det är frågor som det kan vara värt att fundera på om du är i behov av dränering.

Vad finns det för olika typer av dränering?

Det finns flera olika typer av dränering som kan vara lämpliga att använda, beroende på husgrunden och det specifika dräneringsbehovet. Här är några exempel:

1. Ytdränering

Detta är en dränering som leder bort överskottsvatten från husets ytterväggar. Det finns olika sätt att utföra ytdränering, till exempel genom att använda dräneringsrör, dräneringsdiken eller dräneringsbrunnar.

2. Markdränering

Detta är en dränering som leder bort överskottsvatten från marken. Markdränering kan göras genom att använda dräneringsrör, dräneringsdiken eller dräneringsbrunnar.

3. Källardränering

Om huset har en källare är det viktigt att husgrunden är välisolerad. Detta kan göras genom att använda olika typer av isoleringsmaterial, som till exempel skumplast eller fiberull.

4. Krypgrundsdränering

En krypgrund är extra utsatt för fukt, så det kan vara lämpligt att använda en speciell dränering för att skydda grunden mot fukt. Det kan till exempel vara ett dräneringsmembran eller en dräneringspump.

5. Betongplatta-dränering

En vanlig betongplatta kräver oftast mindre arbete i samband med dränering, men det kan ändå vara lämpligt att använda en dränering för att skydda plattan mot fukt. Det kan till exempel vara ett dräneringsmembran eller en dräneringspump.

Vad landar priset på?

Det är såklart inte helt lätt att sätta ett exakt pris på vad det kostar att dränera en bostad, eftersom det finns många olika faktorer som kan påverka kostnaden. Dessa faktorer inkluderar bland annat:

  • Storleken på huset och dess grund. Ett större hus och en större grund kan kräva mer tid och material att dränera, vilket kan innebära högre kostnader.
  • Typ av dränering. Olika typer av dränering kräver olika material och arbetstid, och kan därför ha olika kostnader. Ytdränering kan till exempel vara billigare än markdränering, men det kan också vara tvärtom beroende på förhållandena på platsen.
  • Om du planerar att dränera på egen hand eller anlita hjälp. Är det så att du söker hjälp med dränering Stockholm så finns det många företag du kan vända dig till då det i just Stockholm finns väldigt många aktörer som sysslar med just detta. 

Den genomsnittliga kostnaden för att dränera en fastighet ligger på cirka 3000 kr/löpmeter/2 meter djup som ska grävas. Med detta i åtanke kombinerat med de punkter som vi precis listat blir det således enklare för dig att korrekt uppskatta kostnaderna för att dränera ditt hem.

Såklart går det även alltid att kontakta företag som utför dränering för att få en offert på arbetet i förhand vilket kan hjälpa dig att få en bättre uppfattning om kostnaden och se till att du får valuta för pengarna.