Kan man få hjälp från en rörmokare dygnet runt (24/7)?

En av de mest frustrerande situationerna som husägare är när en vattenläcka eller annat rörrelaterat problem inträffar mitt i natten eller under en helg.

Medan vissa mindre problem kan vänta, är det ofta så att snabb åtgärd krävs för att förhindra större skador. Då uppstår frågan: Är det möjligt att få hjälp från en rörmokare 24/7? Läs vidare för att få svar på denna fråga.

Vissa rörmokare erbjuder rörjour

Om du någonsin har stått inför en akut rörsituation mitt i natten vet du hur stressande det kan vara. Lyckligtvis finns det rörmokare som specialiserar sig på jourtjänster. Dessa företag har rörmokare i beredskap dygnet runt, redo att rycka ut vid behov. Detta är en ovärderlig tjänst för de som upplever rörrelaterade nödsituationer utanför vanliga arbetstider.

Att anlita en rörmokare med jourtjänst innebär ofta en högre kostnad jämfört med att boka in en rörmokare under vanlig arbetstid. Men den extra kostnaden kan vara väl värd det om alternativet är vattenskador som kräver omfattande renovering. Dessutom arbetar jourrörmokare ofta snabbare eftersom de är vana vid att hantera nödsituationer och har all nödvändig utrustning redo för omedelbar insats.

Det är också viktigt att notera att inte alla rörmokare erbjuder jourtjänster. Därför är det en bra idé att i förväg göra en lista på lokala rörmokare som erbjuder dessa tjänster, så att du snabbt kan agera om en nödsituation uppstår. Det kan också var en god idé att kontakta företagen och kolla om de skulle kunna erbjuda detta, om de t.ex. redan inte frontar med detta på din hemsida. Detta gäller oavsett om det rör sig om rörmokare Södertälje eller någon annan del av landet.

Hur snabbt kan rörmokare vara på plats?

Tid är av yttersta vikt i en nödsituation och att snabbt åtgärda problemen kan vara avgörande för att minimera skadan. När det gäller rörmokare med rörjour varierar responstiden beroende på olika faktorer som företagets storlek, tillgänglighet och geografiska läge. Många företag med rörjour har dock som mål att vara på plats inom en timme om du bor i närområdet där de är baserade.

Det kan vara bra att vid första kontakten med rörmokaren specificera problemets art och omfattning. Detta hjälper dem att bättre bedöma situationen och kan i vissa fall till och med göra det möjligt för dem att lösa problemet över telefon, vilket ytterligare minimerar väntetiden.

Hur mycket dyrare blir det?

Om du står inför ett akut rörproblem utanför kontorstid, bör du vara förberedd på att betala en extra kostnad. Rörmokare som erbjuder jourtjänster tar nästan alltid ut en högre timtaxa för arbete som utförs under obekväma arbetstider, som kvällar, nätter och helger.

Hur mycket mer du får betala kan variera beroende på företag och omständigheterna kring uppdraget. Men det är inte ovanligt att rörmokare tar ut ungefär 20% mer i timmen för jourarbete jämfört med vanlig arbetstid. Detta är för att kompensera för de obekväma arbetstiderna och det faktum att rörmokaren måste vara redo att rycka ut på kort varsel.

Det kan även tillkomma ytterligare kostnader som är beroende av hur snabbt rörmokaren måste vara på plats. I vissa fall kan det till exempel finnas en extra brådskande avgift för att garantera en mycket snabb responstid.