5 intressant fakta om fasader

Fasaden på våra fastigheter är en av de viktigaste delarna av byggnaden. Det är dels din fastighets ansikte utåt, men den har även en stor inverkan på husets funktionella aspekt.

Fasader kan variera kraftigt i design, material och teknik. Allt från vanliga träfasader till robusta tegelfasader. Det finns mycket intressant att veta om fasader mer än att de kan variera i utseende. Läs vidare för att ta del av fem intressanta fakta om just detta ämne.

1. Vad kostar en fasadrenovering?

Kostnaden för en fasadrenovering kan variera en hel del eftersom det finns flera variabler att ta hänsyn till. Dessa kan inkludera storleken på byggnaden, vilken typ av material som används, omfattningen av renoveringen och eventuella ytterligare arbeten som kan behöva utföras.

Utan att ha besiktigat fastigheten och utrett behovet och omfattningen av arbetet är det nästan omöjligt att ge en exakt kostnad för vad just din fasadrenovering skulle kunna kosta. Varje projekt är unikt och kräver en individuell bedömning för att säkerställa att alla faktorer beaktas korrekt.

Trots denna komplexitet kan du få en uppskattning av kostnaden för en fasadrenovering genom att begära om offerter från hantverkare. Detta kan göras online, och det finns många företag som erbjuder denna tjänst. Till exempel, om du bor i Skåne, kan du få en offert på fasadrenovering Skåne via denna länk.

2. Träfasader är vanligast i Sverige

Träfasader är i särklass den vanligaste fasadbeklädnaden i Sverige. Denna typ av fasad är inte bara populär på grund av dess estetiska tilltalande, men också på grund av dess hållbarhet och förmåga att stå emot Sveriges ofta tuffa väderförhållanden. Träfasader har länge varit en del av den svenska byggnadstraditionen, vilket återspeglas i den stora mängd byggnader över hela landet som bär denna typ av fasad.

Men varför är träfasader så populära i Sverige? En av anledningarna är att trä är ett förnybart material som är lätt att bearbeta och anpassa till olika preferenser och byggnadsstilar. Dessutom har trä utmärkta isolerande egenskaper, vilket bidrar till att hålla byggnaden varm på vintern och sval på sommaren. Trots träfasadernas popularitet, är det viktigt att notera att det finns många byggnader i Sverige som också har tegel- och betongfasader.

3. Bygglov behövs ibland vid fasadrenovering

När det gäller renovering och förändring av fasader, bör man vara medveten om att vissa åtgärder kan kräva bygglov. I Sverige är det vanligt att bygglov krävs när man vill göra större förändringar på en byggnads yttre, som att ändra fasadens färg eller material, eller att ändra taktäckningsmaterialet. Om du således planerar att utföra en fasadrenovering och dina planer inkluderar någon av dessa saker, måste du först ansöka om bygglov. Att inte ansöka om bygglov när det krävs kan leda till allvarliga konsekvenser, inklusive böter och krav på att återställa fasaden till sitt ursprungliga skick.

4. Det finns många myter om fasader

I byggbranschen, precis som i alla andra områden, finns det en mängd myter och missförstånd. Fasader är inget undantag. Till exempel finns det en utbredd missuppfattning att man inte behöver tvätta huset. Detta är dock en myt. Faktum är att regelbunden rengöring av fasaden är viktig för att bibehålla dess utseende och livslängd.

En annan vanlig myt är att det inte spelar någon roll om man använder dyr eller billig färg när man ska måla om fasaden. Detta är dock inte sant. Kvaliteten på färgen spelar en stor roll för hur länge fasaden håller och hur bra den står emot väder och vind. Billigare färger kan visa tecken på slitage mycket snabbare än dyrare alternativ, vilket kan leda till att du måste måla om fasaden oftare.

5. Olika fasader håller olika länge

Det är viktigt att förstå att en fasads livslängd kan variera betydligt beroende på vilket material som har använts. Tegelfasader, till exempel, är kända för sin hållbarhet och kan i regel hålla i över 100 år. En fasad av puts sägas dock endast hålla runt 40 år.

Dessa är bara två exempel, men det finns många andra material att välja mellan när det gäller fasader, var och en med sina egna unika egenskaper och livslängd. Det är därför det är så viktigt att göra en noggrann jämförelse och research innan du väljer vilket material du ska använda för din byggnads fasad.